Vít Grec

manažer jakosti, 65 let

Vít Grec

manažer jakosti, 65 let

U McDonald’s pracuje třicet let a celou tu dobu je zodpovědný za kvalitu a bezpečnost surovin i za systém bezpečnosti potravin v restauracích. Stavěl systém řízení jakosti a zaváděl standardy jak uvnitř firmy, tak u dodavatelů. „Budovali jsme vše prakticky od nuly, a to v podmínkách postsocialistického potravinářského průmyslu, takže to nebylo úplně jednoduché,“ vzpomíná Vít Grec na svoje začátky.

Podílel se a podílí se i nadále na zvyšování efektivity produkce, zavádění nových produktových platforem, jako jsou wrapy, snídaně, saláty nebo sortiment McCafé, a v roce 2000 stál u zrodu programu třídění a recyklace odpadů v restauracích, který je dodnes ojedinělý.

„Byl jsem u všech klíčových momentů důležitých pro další směřování McDonald’s v Česku a na Slovensku,“ říká ke své třicetileté kariéře. „Každý byznys je tak dobrý, jak dobří jsou jeho lidé,“ podotýká.